LIKTA turpinās darbu pie digitālās vides uzlabošanas un datu ekonomikas attīstības
Publicēts 29. aprīlī, 2018.
Šajā nedēļā notika Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) biedru kopsapulce, kurā LIKTA biedri atskatījās uz paveikto, kā arī pārrunāja prioritātes turpmākajam asociācijas darbam. Biedru sapulce vienojās, ka viena no galvenajām prioritātēm būs datos balstītas sabiedrības un valsts attīstība, veicinot digitālo datu pieejamību un izmantošanu un datos balstītas sabiedrības iesaisti publiskās pārvaldības procesos, sekmējot datos un tehnoloģijās balstītu inovāciju attīstību un to komercializāciju.

LIKTA turpinās strādāt pie tā, lai uzlabotu un sakārtotu digitālo vidi ar mērķi veicināt tautsaimniecības attīstību. Lai to panāktu, plānots paplašināt sadarbību ar citu nozaru asociācijām un, izmantojot IKT risinājumus, celt kopējo valsts ekonomikas konkurētspēju. Plānots organizēt aktivitātes, lai sekmētu digitālo rēķinu ieviešanu.

 

“Varam būt gandarīti, ka Latvijā digitālie procesi un tehnoloģijas attīstās, ko norāda kāpums dažādos starptautiskos mērījumos un indeksos. Arī e-pārvaldes jomā Latvija ir kļuvusi vēl digitālāka, ieņemot astoto vietu starp visām Eiropas Savienības valstīm e-pārvaldes jomā. IKT nozares attīstība ir ļoti stabila, un vēlamies veicināt arī citu sektoru izaugsmi, izmantojot IKT iespējas” stāsta LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

 

Nozares rādītāji pēdējo gadu laikā būtiski auguši. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka nodarbināto skaits pēdējos gados pieaudzis, nodarbinot 31,3 tūkstošus darbinieku, bet uzņēmumu skaits sasniedzis 6,5 tūkstošus. Savukārt IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars (IKP) pēdējos gados pastāvīgi pieaudzis, sasniedzot 4,7%.

 

Ņemot vērā, ka jau pēc mazāk nekā 2 mēnešiem t.i. šī gada 25. maijā spēkā stāsies Vispārīgā datu aizsardzības regula, un lai sagatavotos regulas prasību piemērošanai un veicinātu IKT nozares uzņēmumu atbilstību datu aizsardzības prasībām, LIKTA izveidojusi darba grupu datu aizsardzības jautājumos, kas šobrīd izstrādā regulas piemērošanas vadlīnijas jeb rīcības kodeksu. Lai sniegtu atbalstu un veicinātu labās prakses pārņemšanu, darba grupa regulāri organizē seminārus, diskusijas un pieredzes apmaiņas pasākumus.

 

Izglītības jomā LIKTA plāno turpināt aktīvu sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības satura centru, piedaloties kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijā un ieviešanā, kā arī sekmējot digitālo kompetenču integrāciju pamatskolas un vidējās izglītības programmās. Asociācija kopā ar nozares uzņēmumiem arī turpmāk atbalstīs Latvijas 8.-12.klašu skolēnu komandas dalību programmēšanas olimpiādēs Baltijā un pasaulē, kā arī organizēs dažādas aktivitātes, lai stiprinātu jauniešu motivāciju izvēlēties IKT nozares profesijas.

 

LIKTA biedru kopsapulcē piedalījās arī Ekonomikas ministrijas pārstāvji un iepazīstināja ar situāciju darba tirgū. Lai nozarei nodrošinātu nepieciešamos 3000 IKT speciālistus gadā, EM kā vienu no risinājumiem piedāvā reģionālās IKT augstskolas izveidošanu, kurā studētu apkārtējo valstu studenti. Ja šī iniciatīva tiktu atbalstīta, šāda augstskola varētu sākt darboties jau 2020. gadā.

 

Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis prezentēja aktualitātes robotikas jomā. Eiropas Savienība uzsākusi nākotnes robotu tehnoloģiju izstrādes iniciatīvu “RoboCom++”, kurā piedalās arī Latvija. Tāpat ir uzsākta Latvijas skolu aprīkošana ar ķīmijas, elektronikas, programmēšanas un robotikas laboratorijām.

 

Digitālo prasmju attīstīšanas jomā LIKTA turpinās koordinēt biedrorganizāciju darbinieku apmācības ar ES fondu atbalstu, lai celtu IKT nozares speciālistu kvalifikāciju atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām. Sadarbībā ar VARAM un nozares partneriem LIKTA plānot arī turpmāk organizēt Digitālo nedēļu un mazo un mikro uzņēmumu (MMU) IKT prasmju apmācības. Tāpat LIKTA arī turpmāk plāno iesaistīties rekomendāciju izstrādē un labākās prakses apkopošanā publisko iepirkumu IT jomā organizēšanā.


Komentāri
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: